• Muzeul Etnografic,
    Olimpic și de Artă Contemporană

    „Nicolae Frunteș”

    Șirnea

Geografie

Satul Șirnea, așezare tipică de munte din județul Brașov, este situat la altitudinea de 1250 metri, și este adăpostit la poalele versantului sud-estic al masivului muntos Piatra Craiului, zonă care oferă încântătoare priveliști. Acestea sunt lăudate și menționate în descrieri de toți cei care au „străbătut creasta de la sud la nord și versanții cu brânele parcurse de capre negre și pline de turme de oi, cu stâncile care fac dificultăți în trecerea lor dar care încântă ochiul, delectează, dă curaj și tărie omului. Satul Șirnea face parte din satele brănene așezate între Bucegi și Piatra Craiului”.

Așa își începea Nicolae Frunteș o prezentare din anul 1975 cu privire la locurile pe care le-a iubit atât de mult și le-a onorat prin inițiative succesive care au culminat cu desemnarea satului Șirnea drept primul sat turistic din România, completată cu deschiderea Muzeului Etnografic, Olimpic și de Artă Contemporană, care mai târziu avea să îi ia numele, în semn de recunoaștere publică a eforturilor susținute de dezvoltare a comunității.

Satul Șirnea face parte din comuna Fundata, situată în partea de sud a județului Brașov, la o distanță de 44 km de municipiul reședință de județ și la 25 km de orașul Râșnov. Acesta ocupă o suprafață de 36 km pătrați, cu o așezare specifică de munte, având casele împrăștiate la mari distanțe unele de altele. Clima temperată cu ierni blânde și veri lipsite de călduri excesive, aerul ozonat, peisajul de rară frumusețe, precum și bogăția tradițiilor populare, atrag an de an tot mai mulți turiști.

Istorie

Documentele care vorbesc despre satul Șirnea atestă existența satului ca posesie a castelanului de la Bran, care își exercita dreptul de control asupra domeniului Șirnea ca și asupra domeniilor Moieciu, Peștera și Măgura.

În registrul de socoteli „Ratio” pentru anii 1700, aflat cândva la Muzeul Bran, se amintește despre denumirea locurilor Podul Paltenului, Poiana Strâmbă, Valea Ulmului, Valea Rogoazei, denumiri care există și astăzi.

În registrul Specificația Pășunilor din 1759, aflat de asemenea la Muzeul Bran, se vorbește despre încasarea dijmelor pentru castel de la colibașii din zonă, localnici cu nume precum Aldea Benga, Stanciu Benga, Ioan Rasan, Nicolae Obadă, Gheorghe Țeposu, Ioan D. Cojocaru, Gheorghe Chirci, Gheorghe Idor, Gheorghe Coleș și alții. Se specifica faptul că Șirnea aparținea de lotusul Nr. 12. Dijma se plătea în florini. Sume mai mari erau plătite de Radu Tentu (38 florini), Stoica și Maria Neacșu a Stoichii (30 florini). Alte documente au arătat și faptul că acești colibași șirneni se plângeau castelanului de Bran că deși plătesc dijmă nu sunt lăsați să pășunească cu turmele de vite și cereau asigurări pentru a putea pășuna în liniște. Se subînțelege că activitatea fiscală, de plată a dijmei, se putea realiza pentru că exista o minimă formă de organizare locală. Numărul locuitorilor era suficient de mare pentru a se institui o formă de plată a impozitelor.

Un alt aspect documentar interesant și relevant pentru legăturile comunității din Șirnea cu zona învecinată este oferit de folosirea în limbaj local a unei denumiri alternative pentru satul Dâmbovicioara, care mai era cunoscut și ca Padina Șirnei.

Această informație putem să o coroborăm și cu atestarea documentară din anul 1567, sub denumirea locurilor drept Szernye. Menționarea colibașilor șirneni reapare și la anul 1857, sub denumirea Sirnea Kalibaschen Praedium.

Cu privire la etimologia denumirii satului, aceasta ar putea proveni din cuvântul slavon pod, denumire ce se păstrează și azi în zonă: Podul Șirnei, Podul Paltenului, Podul lui Coleș, Podul lui Bucur, Podei etc. O a doua variantă, intuitivă, este determinată de șirul de „dealuri” și văi pe care s-au așezat întemeietorii localității. O a treia variantă ar fi că denumirea de Șirnea provine de la primii oieri șirneni, care și-au înșirat turmele de oi venind dinspre Bran pe actualele văi ale satului, probabil unul din ciobani având numele Sir, văduva sa a avut numele Șirne (terminația ne în limba maghiară însemnând soție, doamnă). O ultimă variantă, de această dată legendară, este legată direct de legenda Branului, în care se vorbește că primul cetățean simbolic al satului ar fi Șirnea-Bran-Rogozeanu, descendent din familia Bran, care își avea originea din Obârșia Bucegilor. Familia Bran, coborând pe locurile Branului de azi, a împărțit domeniul dintre Bucegi și Piatra Craiului celor zece frați ai familiei, înființând cele zece sate brănene, printre care se afla și Șirnea. Legenda spune că întemeietorul comunității brănene comunică familiei sale că

La noi pietrele vorbesc,
Și pădurile șoptesc.
La noi stâncile gândesc,
Iar izvoarele doinesc.
Florile sunt cântătoare
Și cu vorbe chemătoare.


Aceste versuri au fost sculptate într-o placă memorială așezată de organizația de pionieri de la Școala Generală Șirnea la izvorul din centrul satului.

Satele care fac parte astăzi din comuna Fundata erau la începutul secolului jumătate în România, jumătate în Austro-Ungaria. Hotarul nu se trecea însă prea simplu, pentru că era păzit de jandarmi. Când a intrat România în război, localnicii s-au trezit peste noapte în tabere diferite.

Fundata a fost prima localitate eliberată din Transilvania. Soldaţii români au pătruns prin trecătoarea Branului şi au ajuns la punctul vamal Giuvala – Fundata, păzit de militarii austro-ungari.

Gheorghe Poenaru-Bordea era locotenent colonel şi ajutor al comandantului Regimentului 30 Dorobanți „Muscel”. În seara de 14 august 1916 el avea să fie cel dintâi ofiţer român căzut în războiul pentru reîntregirea naţională. 30 de militari români au murit în acea noapte.

Mormântul lui este marcat, la Fundata, de un monument în formă de cruce din calcar de Albeşti, cu următoarea inscripţie: „Eroul colonel Gheorghe Poenaru-Bordea, cel dintâi ofiţer căzut vitejeşte pentru strămutarea acestui hotar”.

Locotenent-colonelul Gheorghe Poenaru-Bordea (12 februarie 1871, Bucureşti – 15/28 august 1916, Valea Mare-Mateiaş, Muscel) a absolvit, în 1894, Şcoala de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti. În 1904 avea grad de căpitan, iar la 1/14 august 1916 era locotenent-colonel. Se afla, la momentul morţii, în fruntea soldaţilor din Regimentul 30 Dorobanţi „Muscel”, al cărui comandant secund era, în acţiunea de neutralizare a pichetului de la punctul de vamă austro-ungară Giuvala, de pe şoseaua Câmpulung-Braşov.
La inițiativa lui Nicolae Frunteș s-a construit în anul 1967 la Șirnea un Monument al Eroilor, pe înălțimea „La monument”. Pe obelisc sunt inscripționate numele soldaților căzuți la datorie în cele două războaie mondiale, precum și al eroului ucis în timpul Revoluției din 1989, Gheorghe Surdu.
Geneza satului turistic Șirnea este strâns legată de personalitatea lui Nicolae Frunteș. Acesta, ca un adevărat geniu al locului – genius loci, are inițiativa constituirii la 12 februarie 1965 a unui Comitet de inițiativă pentru înființarea la Șirnea a unui birou pentru turism.
La 2 iunie 1965 era emis avizul cu numărul 2220 al Oficiului Național de Turism –Carpați Brașov, prin care se aproba înființarea unui birou turistic la Șirnea.
În 18 iunie 1965 se emitea avizul nr. 33673 al Consiliului Popular al Orașului Regional Brașov prin care se aproba înființarea Biroului Turistic din Comuna Șirnea, în vederea asigurării cazării și procurării de alimente turiștilor ce sunt în trecere sau staționare în localitatea Șirnea.
În anul 1966 era înființat Muzeul Etnografic din satul turistic Șirnea.
În anul 1967 era înălțat Monumentul Eroilor din sat.
În anul 1968 s-a readus în viața satului sărbătoarea tradițională Măsura Laptelui, în duminica cea mai apropiată de ziua de 1 iulie.
Începând cu anul 1969 lua ființă „Iarna la Șirnea”, sărbătoare cultural artistică și sportiv-turistică devenită tradițională în rândul comunității.
Din anul 1970 era creată prima pârtie de schi iluminată la nivel sătesc din România.
În anul 1972 s-a dat în folosință primul baby-schi electric la nivel sătesc din România.
La 16 iulie 1973, prin ordinul 744 al Ministerului Turismului, consfințea oficial că de la data de 15 iunie 1973 se declară sat de interes turistic comuna Șirnea, Județul Brașov. Acesta funcționa de facto din 1965, odată cu înființarea Biroului de Turism din localitate, dar această situație a fost oficializată abia în 1973.
În 11 august 1973, în baza ordinului 744 al Ministerului Turismului, menționat anterior, s-a constituit Comitetul satului turistic Șirnea, în prezența reprezentantului ministerului Ioan Șendrea, care a prelucrat celor prezenți ordinul respectiv.
Între anii 1980-1988 s-a construit drumul turistic Transpleașa Șirnea.
În anul 1985 s-a înregistrat un număr record de turiști români și străini – 2363 persoane.

Etnografie

Din ansamblul ocupațiilor care au fost practicate în zona etnografică Bran, cel mai bine reprezentată este cea a păstoritului. Sistemul în care animalele erau crescute varia de la o gospodărie la alta fiind, de cele mai multe ori, influențat de mărimea șeptelului deținut. Astfel, pentru satul Șirnea, sunt atestate atât sistemele de creștere a animalelor prin pendulare simplă și dublă caracterizate prin mișcarea turmelor între hotarul satului, zonele montane și zona de fâneață (animalele erau duse în zona de fâneață doar în cazul pendulării duble), cât și păstoritul transhumant, caracteristic proprietarilor de turme mari.
La rândul ei, transhumanța a fost cunoscută în două forme; una redusă cu iernarea în zona de câmpie imediat apropiată de pe versantul sudic sau estic al Carpaților și alta amplă cu iernarea în ținuturi mai îndepărtate – în trecut târlașii mari mergeau toamna în Bărăgan sau în bălțile Ialomiței și Brăilei.
Aici se cuvine să fie menționate și categoriile de proprietari ai turmelor de oi ce se regăsesc în zonă; astfel,sunt atestate trei categorii: târlașii mari (deținătorii unor turme care puteau ajunge și la 2.000-3.000 de capete), târlașii mici (cu câte 100-200 de capete) și cotețarii care nu dețineau mai mult de 10-12 oi. Cel mai probabil, din datele deținute până în prezent toate cele trei categorii de proprietari de oi, au fost prezente atât în satul Șirnea, cât și în celelalte așezări ale ținutului.
Forma de asociere cea mai uzitată în cazul păstoritului de pendulare este organizarea unei stâni prin asocierea a mai multor târlași mici și cotețari, la care se angajau ciobani pentru paza, îngrijirea animalelor și prepararea produselor lactate. În cazul sistemului de pendulare dublă, în zona de fâneață apare o altă construcție distinctă de stână, atât din punct de vedere tipologic, cât și din punct de vedere al utilității: adăposturi temporare numite „odăi” sau „hodăi” utilizate pentru adăpostirea ciobanului și a animalelor în timpul iernii. Proprietarii de animale din Șirnea și-au realizat asemenea construcții de obicei în zona munților Bătrâna și Funduri.

Agricultura în satul Șirnea, datorită reliefului, se înscrie celei specifice coastelor montane de pe cuprinsul întregii țări, caracterizată prin culturi realizate pe suprafețe reduse și cu un randament relativ scăzut. Această ocupație, deși cu o prezență incontestabilă, a avut o importanță secundară în raport cu activitățile ce erau antrenate de ocupația principală a zonei, respectiv creșterea animalelor. Intensitatea redusă a practicării agriculturii este un lucru ușor de observat și prin intermediul inventarului arhaic de unelte agricole, care a fost utilizat până de curând. Acest lucru este justificat prin faptul că agricultura nu avea un aport semnificativ economic și din această perspectivă nu se impunea importul de inovații în acest domeniu. Activitățile agricole au fost de natură să completeze activitatea principală de creștere a animalelor și să asigure un minim aport de alimente comunității. Ca de altfel în toate satele cu caracteristici geografice similare de pe întinsul țării, agricultura se practica pentru sporirea cantității de nutreț și doar în ultimă instanță pentru necesitățile gospodăriilor care, în principal, erau satisfăcute prin intermediul schimburilor comerciale cu zonele de șes. Din cauza faptului că suprafețele agricole erau sărace în nutrienți, pentru fertilizarea terenului era necesară gunoirea sau târlirea prealabilă (lucru facilitat de creșterea animalelor).

Exploatarea lemnului și meșteșuguri derivate

Pentru brăneni, datorită condițiilor geografice și climaterice, lemnul ce se găsea din abundență în zonă a constituit principala materie primă utilizată. Dacă în satele Branului de jos s-au dezvoltat cu prioritate instalațiile tehnice țărănești și meșteșugurile speciale pentru prelucrarea textilelor, în cele din Branul de sus, în special la Fundata și Șirnea, exploatarea și prelucrarea lemnului cunosc o amploare deosebită.
Abundența materiei prime lemnoase a fost de natură să influențeze în mod decisiv cultura materială a zonei. Astfel, la nivelul gospodăriei (pentru realizarea caselor și anexelor), în cazul construcțiilor specializate (stâni, hodăi, pive, mori, etc.) și al obiectelor de inventar mărunt, lemnul a fost cel mai folosit material.
Arta lemnului a înflorit prin uneltele pastorale și cele utilizate de industria casnică textilă, precum și prin mobilierul sculptat, care atinge realizări artistice de o calitate rar întâlnită în sudul Transilvaniei. La mobilier motivele decorative cele mai întâlnite sunt cele geometrice și simbolice, cum ar fi cel solar și stelar, care se repetă și pe grinzile tuturor caselor vechi țărănești.
Inițial, așezările brănene, în special cele din Branul de sus, erau de tip risipit, gospodăriile fiind despărțite unele de altele, multe situate în ochiurile pădurilor, înșirate de-a lungul apelor sau adunate în felul crângurilor pe coastele dealurilor în imediata vecinătate a munților. Această formă de organizare este atestată și în știrile documentare ce ne-au parvenit. Spre exemplu, un document din anul 1771 se referă la locuitorii care stăteau în vârful munților în „o mulțime de colibioare” având ca sursă de trai creșterea animalelor. O altă sursă mai târzie, din anul 1818, confirmă faptul că la acea dată așezările prezentau o formă de organizare risipită.
În cazul satului Șirnea forma de organizare inițială poate fi intuită și prin intermediul numelui localității; oiconimul Șirnea – cuvânt de proveniență slavă – desemnează o livadă în sensul de fâneață obținută prin defrișare.
Din motive administrative, în secolul al XVIII-lea s-a încercat concentrarea așezărilor din această zonă, însă rezultatele nu au fost spectaculoase. Strângerea lor în preajma căilor de comunicații a fost un proces de durată și s-a încheiat în mare parte în preajma secolului al XX-lea, lucru facilitat și de schimbările apărute în economia zonei ce au determinat coagularea gospodăriilor spre drumul Branului și părăsirea plaiului.
Din punct de vedere arhitectural, expresie a zonei etnografice Bran, a bazei economice și a tipului de așezare risipit este gospodăria cu ocol întărit. Construit până la începutul secolului XX, acest tip arhitectural a evoluat pe parcursul timpului prin strângerea casei și acareturilor în jurul unei curți interioare care prezenta o poartă masivă pentru comunicarea cu exteriorul. În acest caz, intrarea în casă și anexe se realiza exclusiv prin curtea interioară a complexului. Astfel, gospodăria se prezintă ca o celulă închisă lumii exterioare care avea menirea de a crește gradul de securitate a oamenilor și a animalelor.

Textilele. Prelucrare și specificitate

În cadrul Țării Bârsei s-au dezvoltat câteva zone care s-au particularizat din punct de vedere al tipurilor de textile realizate. Una din acestea este circumscrisă satelor brănene. Nu întâmplător aici s-au dezvoltat și instalații specifice industriei textile (în special în satele Branului de jos) condiționate de materia primă pe care o asigura ocupația de creștere a animalelor – în special a oilor – și de cultivarea inului și cânepii, ca de altfel și de existența unor cursuri de apă ce se pretau pentru punerea în acțiune a instalațiilor.
Dacă în Branul de jos prelucrarea textilelor în cadrul instalațiilor specifice a avut o pondere importantă în economie, în Branul de sus, în special în Șirnea, cojocăritul a cunoscut cea mai importantă dezvoltare. Puține sate care au dezvoltat meșteșuguri specializate au lucrat și pentru altele, cum a fost cazul cojocarilor din Șirnea și a opincarilor din Moieciu de Sus, care lucrau atât pe comandă cât și pentru târgul săptămânal care se ținea miercurea în centrul Branului.
În ceea ce privește tehnica de prelucrare a pieilor în Șirnea, cojocarul Iosif Spîrchez spunea că acestea se argăseau în var apoi pieile se dădeau cu sare și se puneau la zvântat, se spălau la gârlă, se scurgeau de apă și se puneau în putină cu sare peste care se turna zăr până erau acoperite. Pieile se întorceau zilnic în putina în care stăteau timp de 10-14 zile, după care se scoteau la uscat. La sfârșit se „îmbrânceau” în pivniță la „jilăveală” pe urmă erau întinse pe vătale.
Astfel, din ansamblul creațiilor populare pentru zona Bran portul se evidențiază în mod deosebit. Costumul popular se prezintă ca un ansamblu cu specific propriu. Acest specific rezidă atât din structura sa, cât și în calitățile artistice ale unora dintre piese. Asemănările pe care le are portul celor trei sate din Branul de sus (Fundata, Fundățica, Șirnea) cu cele ale costumul muscelean se explică prin caracterul unitar al modului de viață și prin relațiile intense dintre cele două zone. Aceste asemănări privesc structura costumului, unele ornamente și denumiri care se explică, pe de o parte prin fondul comun, iar pe de altă parte prin influențele și relațiile reciproce dintre așezările situate pe cele două părți ale Carpaților.
Deși comerțul cu textile al zonei era redus, meșteșugul fiind practicat mai ales pentru necesități proprii, în trecut brănenii mergeau cu lâna, zeghile, dimiile și țoalele lor la târgurile din Muscel și de la Fieni. Drumul până la Fieni dura patru zile dus-întors fiind necesară traversarea muntelui Leaota.
Epoca de înflorire a expresiei artistice a costumului popular din zona Branului este considerată perioada cuprinsă între jumătatea secolului al XVIII-lea și întreg secolul al XIX-lea. Din această perioadă provin cele mai valoroase piese – cum ar fi cămășile cu mânecă răsucită, fotele, cojoacele cusute cu lână policromă etc.

Industria textilă

Din punct de vedere structural, costumul femeiesc a rămas neschimbat în linii mari. Acesta se compune din ștergarul purtat peste căiță care acoperă părul capului împletit în coade și adunat conci; ia, cu tipurile ei specifice de croi la care se adaugă poalele strânse cu un brâu roșu realizat din lână și lat de 15 cm; peste acestea este aplicată fota închisă cu brăcii. În picioare se purtau tureci și călțuni de lână peste care se încălțau opincile legate cu nojițe din păr de capră sau din lână. Peste ie, femeile mai tinere purtau tunică, iar cele mai vârstnice lăibărică de zeghi. Ca particularitate, în ceea ce privește costumul, pentru Șirnea și Fundata este fota strâmtă, de influență musceleană; în celelalte localități păstrându-se vechea fotă largă, tipic brăneană.
De asemenea, portul în cazul mireselor are și el particularitățile sale. Nunta din brănime se desfășura pe parcursul a 5-6 zile, începând de vineri și terminându-se joia următoare. Duminica dimineața avea loc gătitul miresei cu obiectele vestimentare pregătite special pentru acest moment. Costumul specific era compus din cizme roșii, o ie țesută de mireasă, realizată din bumbac amestecat cu borangic, cu mânecile ample răsucite. Peste ia cu șiruri negre mireasa se încingea cu un brâu roșu de o lățime de 20 cm; se înfășura apoi cu fota care la rândul ei se lega cu brăcii policrome. Fetele provenite din familii înstărite își împodobeau capul cu o „bortă” de argint suflată în aur, iar la gât purtau o salbă de 80-100 sfanți de argint. O cațaveică din piele albă de miel, fără mâneci, lungă până la pământ, sau cu pieptar scurt și brodat completau ținuta destinată acestui prag de trecere.
În jurul anului 1900, în portul femeiesc apar unele elemente noi atât în croi, cât și în ceea ce privește materialele folosite. De exemplu, la ii se schimbă forma mânecilor și încep să apară ornamente noi. Amplificarea câmpurilor ornamentale, atât la ii, cât și la fote, tinde să se înfățișeze tot mai mult ca un câmp înflorat, în care culorile puternice și deschise iau locul celor mai temperate utilizate în trecut. Astfel, tipul de costum purtat în satele din Branul de sus (Fundata, Șirnea și Fundățica) este aproape identic cu cel din Muscel, păstrând totuși în bună măsură aspectul mai sobru.
Portul bărbătesc era unul specific păstorilor, lucru impus de activitatea principală a zonei, în care toate piesele, până aproape de secolul XX, erau confecționate din materia primă aflată la îndemână și de la care își trăgeau numirea chiar și piesele de port.
Deși piesele au păstrat aceeași denumire, unele și-au schimbat total înfățișarea, atât prin formă și croi, cât și prin materia primă din care erau confecționate. În același timp, în paralel cu îmbogățirea ornamenticii costumelor femeiești, s-a îmbogățit și decorul realizat în cazul portului bărbătesc.
Referitor la motivele ornamentale folosite la piesele mai vechi, sunt frecvente cele cu un caracter geometric. Printre ele putem menționa „craca”, „suveicuțele”, „păianjenul”, „tabla”, „frunza”, „vița”, „bujorul”, la care se adaugă cele mai noi, cum ar fi „ochiulețul”, „cârligul ciobanului”, „creasta”, „zăluța”. Unele motive mai noi, cu un caracter floral, prezintă o stilizare mai puțin accentuată, în cazul femeilor fiind adeseori aceleași atât pe ii, cât și pe fote.

Nicolae Frunteș

Evoluția satului Șirnea și dezvoltarea sa turistică și muzeală din anii 1960-1980 este strâns legată de personalitatea lui Nicolae Frunteș. Acesta a fost învățător la clasele I-VII între anii 1941-1948 la școala din Șirnea. Între anii 1948-1969 a fost profesor de științe ale naturii și agricultură la clasele V-VIII la aceeași școală. Drept recunoaștere publică a meritelor sale profesionale și organizatorice a fost numit director al școlii din Șirnea între anii 1945-1949 și 1955-1959. A participat la cursuri de perfecționare pentru disciplina științele naturii organizate de Ministerul Învățământului între anii 1950-1953. În anul 1958 a participat și la un curs de perfecționare pentru directori. Între anii 1962-1964 a urmat cursuri de perfecționare ale Ministerului Învățământului în domeniul științelor agricole.

Între anii 1945-1954 a participat la campania de alfabetizare din zonă, pentru care a primit mulțumiri publice din partea autorităților. Între anii 1951-1954 a fost responsabilul secției de științe ale naturii din cadrul consfătuirilor regionale ale cadrelor didactice. Între anii 1960-1962 a fost director al taberelor regionale școlare. Între anii 1964-1966 a fost secretarul Cercului pedagogic al profesorilor de agricultură de pe raza orașului regional Brașov.

În cadrul Școlii din Șirnea a organizat „Colțul naturalistului” și „Colțul agronomului”. Ca o altă formă de recunoaștere a rolului personal în viața comunității locale, a primit în anul 1967 insigna „Fruntaș în gospodărirea satelor”. De asemenea, în anul 1969, a fost decorat cu Ordinul Muncii, clasa a III-a.

Între anii 1962-1965 a inițiat și a participat la procesul de constituire a satului turistic Șirnea: popularizare mass-media, amenajare parc în centrul satului, marcare trasee turistice, ghidaje pentru turiști, întocmire materiale documentare, înființare birou turism, constituire colecție muzeală, deschidere muzeu Șirnea, îmbogățire permanentă a colecțiilor, organizare de evenimente culturale și educaționale, cu caracter turistic, ridicare monument pentru eroi.

În anul 1974 a înființat Asociația Sportivă Șirnea. Între anii 1984-1985 a inițiat realizarea drumului forestier spre Spărturi. Între anii 1970-1986, în colaborare cu Oficiul Național de Turism (O.N.T.) a organizat oferta turistică „O zi la Șirnea”.


Despre

Despre Muzeul Etnografic, Olimpic și de Artă Contemporană „Nicolae Frunteș” Șirnea

Bazele muzeului etnografic din Șirnea s-au pus în anul 1965. Sub coordonarea cadrelor didactice, cercul școlar „Căutătorii de comori” din cadrul unității de pionieri ai școlii și cetățenii din sat, au colecționat, an de an, piese folclorice și etnografice.


Dintr-o adresă din anul 1969 către Comitetul de Cultură și Artă al județului Brașov, răspuns la un chestionar standard, putem afla că muzeul făcea parte din cadrul Căminului Cultural Șirnea și că număra 112 bunuri culturale. Suprafața expozițională era de 34 mp.

În anul 1971, cu ocazia semicentenarului Partidului Comunist Român, muzeul a fost reorganizat și se prezenta astfel: ocupa trei încăperi și era organizat tematic. Tematica a fost avizată de Comitetul județean pentru cultură și artă, la care și-a adus aportul și Titus Hașdeu, directorul muzeului din Bran. O secție a muzeului era dedicată practicii oieritului, prelucrării laptelui și lânii, o altă secție fiind dedicată uneltelor specifice prelucrării lemnului – ocupație de bază a localnicilor, evidențiată și în „Legenda Branului”.


Evoluția portului popular era ilustrată de țesături și cusături, cu sublinierea influențelor din portul muscelean. Era ilustrată, de asemenea, activitatea educațională din vechime, cu obiecte folosite în instruirea și educarea copiilor. La aceasta trebuia să se adauge la acel moment și o machetă a primei școli din localitate.
Activitatea educațională și culturală din muzeu consta în dezbateri pe teme folclorice și de etnografie, prezentări de diafilme și diapozitive, vizite ale elevilor din localitate și din împrejurimi.


Dintr-o dactilogramă ulterioară, din păcate nedatată, aflăm mai multe detalii despre acest muzeu. Tipul muzeului era „de etnografie și folclor”. Marca muzeului consta în „Pisc alpin cu capră neagră și floare de colț”.

Secțiile muzeului ilustrau „Istorie locală, Portul popular local și zonal, Evoluție și influențe, Unelte și scule folosite pentru prelucrarea lemnului, Unelte și scule folosite pentru prelucrarea laptelui, Unelte și scule pentru prelucrarea lânei, Instrucție și educație școlară, Evoluția sporturilor de iarnă în localitate, Interior de cameră țărănească, Din realizările fiilor satului Șirnea.”

Despre colecție

Numărul de bunuri culturale deținute, sau „exponate”, era de 435. Dintre cele mai valoroase sunt menționate răsucitorul de nojițe, țiteră, cărți religioase vechi, cuiere și scaune foarte vechi, statuia primului cetățean simbolic din Șirnea – „Șirnea Bran Rogozeanu”.


În catalogul online „Muzee și colecții din România”, realizat de CIMEC, astăzi Institutul Național al Patrimoniului, se consemnează: „Clădirea în care este muzeul a fost construită în 1964, până în 1967 a fost primărie şi până în 2009 dispensar. Colecţia a aparţinut Profesorului Nicolae Frunteş. Din anul 1992 s-au făcut demersurile necesare în scopul îngrijirii şi păstrării acesteia. Colecţia de bază a fost înfiinţată în anii 1962-1967, după care s-a extins în actuala locaţie (cca. 500 de bunuri). Toate bunurile au fost adunate prin intermediul donaţiilor. O deosebită semnificaţie prezintă: Sala expoziţională amenajată în memoria profesorului Nicolae Frunteş; Colecţia destinată Legendei Branului (exemplificată expoziţional: statui, tablouri, text original, obiecte personale ale Profesorului I. Duicu – autor); Colecţia de artă contemporană, constituită din lucrări de artă plastică – picturi ale Grupului Prolog (Paul Gherasim, Horia Paştina, Mihai Sârbulescu, Constantin Flondor etc). Din 1983 muzeul găzduieşte o Secţie olimpică.”


După cum se poate constata, la vechea denumire de muzeu etnografic au mai fost adăugate în titlu elemente noi, reprezentative pentru extinderea colecției, precum și numele fondatorului, Nicolae Frunteș. Codul deținătorului este 7114400.

Despre oameni

Aspecte demografice și economice

Evoluția populației la Șirnea poate fi documentată veridic abia după apariția recensămintelor statului austro-ungar. Acestea au fost sintetizate printre alții de către Ion Podea, în lucrarea sa monografică dedicată județului Brașov.

Evoluția numărului de locuitori din Șirnea, conform datelor cunoscute din sursele documentare aflate la dispoziția cercetătorilor indică următoarele date:

Anul 1869 1880 1890 1900 1910 1930 1970
Locuitori 602 700 727 788 948 1028 903
Români
Maghiari
Germani
Nevorb.
655
3
1
41
948 1028
Ortodox
Gr. catolic
Rom.cat.
Lutheran
Altele
655
3
1
41
946

2
Citesc și scriu 475
Jugăre cadastrale 2016
Bărbați
Femei
470
478
Clădiri 215
Gospodării 208
Întreprinderi comerciale industriale 24
Producători
Susținuți
364
584

Arișanu-Lăzescu Alina

Proprietar pensiune

Arișanu-Lăzescu Alina

Proprietar pensiune


M-am născut aici, aici am copilărit. Am plecat din țară cât mai departe dar am revenit acasă pentru că sângele a fost atât de puternic, rădăcinile, relația cu părinții. Am trăit acel dor de pietre, l-am simțit din plin. Mi-am dat seama că nu pot fi fericită dacă nu am familia aproape, dacă nu văd munții. Ai mei nu ar fi venit să mă viziteze în America unde am stat aproape doi ani de zile. Întorcându-mă ACASĂ am simțit că asta vreau: nu doar să gust mămăliga și sarmalele și apoi să plec, ci că într-adevăr vreau să rămân aici. Fericirea vine din lucrurile acestea mărunte nu din măreție. Mi-au trebuit ani de zile să înțeleg că aparțin locului acestuia. Aici este important s-o iei la picior, să calci locul. Să ai ochi să vezi și timp să te oprești.

Arișanu Gheorghe

Șef de stână

Arișanu Gheorghe

Șef de stână


Mă știe lumea ca Gicu lui Pipuță, după bunicul care fuma pipă. Am fost 47 de ani șef de munte, șef de stână. Am avut 11-12 angajați, 800 de oi cu lapte vreo 400 fără și vreo 60-80 de vaci cu lapte. Toate erau sub administrația mea. Trebuie să răspunzi de ele. Este meseria dracului! Am muncit cât jumătate din Șirnea asta. Muncesc pe meseria mea și mă simt și bine. Mă doare un pic spatele, dar în rest, n-am nici pe dracu!

Benescu Mihai Lucian

Preot

Benescu Mihai Lucian

Preot


Sunt născut și locuiesc în Șirnea. Mă ocup în afară de cele sfinte cu creșterea animalelor. De mic copil am învățat de la bunici să iubesc animalele. Am avut o gospodărie care se compunea din zece văcuțe, astăzi mai am doar cinci. Am devenit cântăreț la parohia Șirnea, iar din anul 2011, sunt preot paroh în satul Ciocanu, comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, după ce am absolvit Facultatea de Teologie din Sibiu. Acum lucrez la un volum de poezie. Sunt de toate felurile: de dragoste, religioase, pasteluri, elegii, balade. Poezia mea este tristă, poate dureroasă, dar vorbesc despre o latură contemporană nouă: dezbrăcarea de viață a acestui sat. Eu sunt trăitor și în slujire și în poezie. Noi dacă vom avea nădejde, vom avea credință, dacă vom avea credință, vom avea iubire, apoi vom cunoaște iubirea profundă și acolo va veni Dumnezeu. Și unde este Dumnezeu lipsă nu este.

Benga Bogdan

Director Școala Gimnazială Fundata

Benga Bogdan

Director Școala Gimnazială Fundata


Momentan sunt director al Școlii din Fundata din cadrul căreia aparține și școala din Șirnea. Am copilărit aici. Am făcut grădinița în această clădire și mă leagă multe amintiri de la vârsta de 6-7 ani când am plecat de aici. Mă întorceam când bunicul avea nevoie la fân. Asta era vara. Chiar dacă nu locuiai aici trebuia să vii să faci fânul pentru că nu puteai lăsa așa terenul. Eram destul de mulți copii la grădiniță. Educatoare era doamna Cioacă, soția primarului și dânsa îmi povestea că atunci când mergeam spre casă treceam pe lângă casa lor. Aveam o gentuță, așa cum era la grădiniță, micuță de piele, și o dădeam în stânga-dreapta și îmi spunea primarul: Du-te acasă, măi Bogdane, că mai stăteam pe coclauri. Și eu ziceam: nu mă duc măi primare! Nu poți compara viața de aici cu cea de la oraș. Aici e greu. Singura șansă să scapi de munca cu animale este să înveți. Aici nimeni nu te pune să înveți. Singur faci asta. Oamenii chiar dacă au plecat din sat nu au vândut casele părintești. Nu au uitat de ele. Se întorc mai ales la sfârșitul săptămânii. Sărbătorile îi adună. Oamenii de aici sunt împăcați cu ceea ce fac. De dimineață până seara se cam repetă aceleași chestii: e ca un job pentru ei. Aici oamenii se știu după porecle. Eu sunt Bogdan al lui Nelu, al lui Nae lui Chirci.

Benga Gheorghe Dumitru

Gospodar

Benga Gheorghe Dumitru

Gospodar


M-am născut în Șirnea, aici am învățat școala – 7 clase și, în rest, ca meserie sunt gospodar. Acum nu mai am gospodărie mare, am îmbătrânit. Când eram tineri era mai ușor. Șirnea nu a fost un sat bogat dar au fost oameni descurcăreți. Se ocupau cu piața, cu animalele, cu una cu alta. Erau cam printre primii în zona Branului dar acum nu mai e nimeni, dar nimeni. Tineretul a plecat, nu s-a mai întors. Au plecat ca să trăiască mai ușor.

Călăican Răzvan Ion

Consilier local

Călăican Răzvan Ion

Consilier local


Sunt născut în Șirnea și locuiesc aici. Fac construcții de case. Sunt atașat de locurile acestea și de oameni, în general. Este păcat să pleci în străinătate când poți să stai aici și să faci și bani. Poți lucra pentru tine aici și ești și acasă. Sunt consilier la Fundata. Ne-am tot zbătut pentru a face cât mai multe cu bani puțini. Comunitatea e mică. Până acum doi ani nu era nici asfalt. Turiștii s-au cam ferit să vină. Acum sunt foarte mulți care întreabă de teren, care vor să construiască în zonă. Numai anul ăsta au venit vreo cinci persoane la mine. Își caută pe cineva să le facă casă.

Chirciu Elena

Vânzătoare

Chirciu Elena

Vânzătoare


Lucrez la magazinul fiului meu. Oamenii din sat se adună aici la magazin La tanti Nuța mai ales marțea și joia când vine pâinea. Cam așa am crescut și ne-am pomenit: cu animalele să crească omul. Dar acum s-a îmbătrânit satul.

Chirciu Iosif Gheorghe

Producător - comerciant

Chirciu Iosif Gheorghe

Producător - comerciant


M-am născut în Șirnea în anul 1953. Trăim și vom muri în acest sat. Unde să mai plecăm? Sunt gospodar. Mă ocup cu creșterea animalelor: am 250 de oi, 12 vaci și produse tradiționale. În anii copilăriei era o cu totul altă viață. Dar și atunci munceam foarte mult. N-aveam distracție, n-aveam din astea, numai muncă, animalele. Nu terminam școala bine că plecam în munte cu animalele; veneam de la munte, mai stăteam câteva zile și începeam din nou școala. Și uite-așa din nou. Iarna ne dădeam cu schiurile sau cu sania. Era obișnuință să muncești. Ne plăcea. Altceva nu aveam ce să facem. Înainte obiceiurile erau frumoase. Abia așteptam să vină sărbătorile: distracție 7-8 zile, baluri, mergeam de la unii la alții cu șezători, chefuri. Acum s-a terminat totul. Zici că nu mai suntem noi în sat.

Chirciu Maria

Producător - comerciant

Chirciu Maria

Producător - comerciant


M-am ocupat cu gospodăria. Acum cei din sat mă știu după numele de tanti Marița. Am fost 5 copii. N-am plecat de aici. Am avut avere multă. Cu vite trăiam. Am muncit mult. Făceam piața. Era zăpada până mai sus de genunchi. Mă încălțam cu cizme de gumă că nu era lux ca acuma. Și plecam cu marfă, cu iapa și nu era drum. Băgam un picior în zăpadă scoteam altul până la drumul Șirnii, scoteam cizmele, storceam șosetele și le puneam la loc și așa stăteam și până seara, în piața, udă leoarcă. Munca și vitele ne-au ținut aici. Așa era pe timpurile noastre: ne purtam în costume populare. Mi-au fost dragi. Erau făcute de noi sau cusute din banii noștri. Trebuie să te obișnuiești cu timpurile de acum.

Cioacă Lucica

Educatoare

Cioacă Lucica

Educatoare


Sunt născută în satul Șirnea, am crescut aici, am avut profesia de educatoare, de aici am ieșit la pensie și în continuare îmi duc viața tot aici. E un loc pe care nu l-aș părăsi niciodată. Când deschid ușa casei și văd Piatra Craiului în partea din față, în spate Bucegii, nu mă satur niciodată. Și primăvara cu atâtea înfloriri de pomi și verdele ăsta care-ți dă atâta energie și viață și atunci zic: satul nu merită să fie părăsit. Am crescut nepoți și mă bucur că ei iubesc satul și că vin aici cu mare plăcere. Mă bucur că pot să-mi ajut nepoții și mai am o satisfacție că mai sunt încă de folos. Chiar dacă mai am dureri ele dispar atunci când sunt cu cei mici. Ei îmi dau viață și energie și-mi alungă gândurile negative. Sufletul nu se vinde. Trecem și cu bune și cu rele, dar îl am pe Dumnezeu lângă mine.

Cioacă Marin

Diriginte Oficiu poștal - Președinte Obștea Pleașa

Cioacă Marin

Diriginte Oficiu poștal - Președinte Obștea Pleașa


M-am născut în Șirnea, în anul 1964, din părinți șirneni. Școala generală am urmat-o în satul natal iar din clasa a VI-a m-am înscris la Liceul Experimental de Schi din Predeal. Am făcut sport de performanță până în anul 1987. Ca urmare a unui accident a trebuit să mă retrag din sport. M-am angajat ca factor poștal la Moieciu: duceam ziare și corespondența la Șirnea. Mergeam călare sau cu șareta cu cal atunci când trebuia să transport colete. Uneori era greu. Mai ales iarna. Din anul 2005 sunt diriginte la Oficiul poștal din Moieciu de Jos. Sunt și președinte al Obștii Pleașa, o asociație a crescătorilor de animale. Proprietățile membrilor acestei asociații însumează circa 100 de hectare cu pășune, pădure și izvoare de apă. Aici se găsește „iarba dulce”, cea mai bună și sănătoasă iarbă pentru animale, dar și pentru producția de lapte.

Corboș Sorin

Gospodar

Corboș Sorin

Gospodar


Eu am fost plecat din Șirnea din 1977. Am lucrat la Brașov, ca pedagog și după ce mi-au murit părinții m-am întors în Șirnea. De atunci am rămas aici agricultor, țăran. La noi este obiceiul ca timp de un an de zile după ce-ți mor părinții să nu scoți nimic din casă. Ceilalți frați aveau servicii, eu m-am cerut în șomaj și am spus că rămân eu în Șirnea un an de zile. Și de atunci am rămas aici. Am multe animale, lucrări peste lucrări. Nu am timp. Pe urmă începe fânul. Cât de curând vreau să mă rup din ritmul ăsta de muncă. Este vârsta, sănătatea. Trebuie să le lași. Totul este frumos aici dar numai să le privești nu să și muncești.

Dudu Ioan Cătălin

Proprietar pensiune

Dudu Ioan Cătălin

Proprietar pensiune


Eu am stat mult timp la oraș dar m-a atras mai mult viața la țară, pe principiul mai bine fruntaș la țară decât codaș la oraș. Nu puteam face față, financiar, vieții de la oraș. Am o pensiune și o mică stână cu animale, o minifermă. Am fost surprins să văd cât de mult prinde la copii și părinți să vadă cum se face brânza, cum e laptele, cum îi dai cheag, cum îl pui în sedilă, cum îl storci, cum îl învârți, cum fierbi urda, cum iese urda și toate acestea să le faci în fața lor. Am lăsat meseria mea de profesor și m-am axat pe lucrurile acestea țărănești, bătrânești care mi-au adus și un profit. Aici, în vârf de munte, putem face o tabără pentru copii pe teme de vechi, de bunici și străbunici, nu cu lux. Noi cu luxul nu putem face față aici.

Dudu Ion

Învățător

Dudu Ion

Învățător


Mulți dintre ei au plecat la școli care erau în vremea aceea. Eu am urmat școlile normale de la Câmpulung Muscel, am terminat în anul 1970. Am fost repartizat la Școala Fundata dar am lucrat și la Fundățica până în anul 1990. În anul 1990 fiind mai aproape de Șirnea, unde era un post liber de învățător m-am transferat la această școală iar din 1992 am preluat și funcția de director. Am avut copii care au terminat la Liceul Șaguna, Liceul de Informatică, Unirea din Brașov dar și la școli profesionale sau care au devenit buni crescători de animale. Ei sunt absolvenții școlii din Șirnea: micii fermieri care-și ajută familia. În zona asta de graniță se trăia bine. Se făcea schimb cu Țara Românească. Șirnenii aveau potecile lor de pădure pe care nu le cunoșteau grănicerii. Ei găseau metode prin care se descurcau chiar dacă Imperiul Austro-Ungar lua măsuri împotriva lor. Bătrânii povesteau cum au potcovit caii invers ca să zică că au plecat pentru a-i induce în eroare pe grăniceri. Au ținut legătura cu românii din Țara Românescă Aici oamenii n-au fost învățați să câștige prin nemuncă. Totul s-a câștigat prin muncă cinstită.

Dudu Neculaie

Proprietar magazin

Dudu Neculaie

Proprietar magazin


Eu n-o să plec niciodată de aici. Am rămas aproape singur și parcă m-a cuprins pustietatea. Noi am răbdat zi de zi, ceas de ceas, dar iarna este mult prea grea.

Frunteș Cosmin Nicolae

Artist plastic

Frunteș Cosmin Nicolae

Artist plastic


Am copilărit la Șirnea, am venit în vacanță la Șirnea și mi-am făcut o casă la Șirnea, în final. Erau câțiva copii în sat cu care ne jucam. Dar în principiu eram noi, verii, care ne jucam împreună, că eram mulți. Umblam pe munți, pe dealuri, lucram la fân, mergeam cu calul, mergeam după vaci. Nu stăteam cu ele pe coclauri, pentru că avea cine să stea, dar trebuia să mergem seara să le luăm dintr-un loc în care se strângeau toate vacile. Trebuia dar îmi făcea și plăcere. O consideram ca o misiune: îmi plăceau animalele, transmiteau o liniște care mă atrăgea. Nu înțelegeam de ce oamenii înjurau vacile sau caii. Dar aici așa se mână animalele, cu înjurături. Aș fi încântat să continui ce face tata. Fiecare are meseria lui, care-l duce în alte locuri. Sunt foarte mult acolo cu ale mele și mai puțin cu cele de aici. Îmi place tot ceea ce am făcut și ceea ce fac, sunt artist plastic.

Frunteș Nicolae-Radu

Custode muzeu

Frunteș Nicolae-Radu

Custode muzeu


Sunt pensionar. Am fost dascăl, profesor din anul 1969, aproape 50 de ani de activitate. Fiind născut, crescut într-un sat de munte am îndrăgit foarte mult schiul, sportul în general. Părinții mei au remarcat această dorință a mea de a face mișcare și m-au înscris la Liceul Sportiv din Brașov încă din clasa a VI-a. Am făcut performanță în atletism și m-am înscris la I.F.S. București. Mă interesa și psihologia. În anul 1969 am devenit profesor la Liceul Sportiv din Brașov, acolo unde fusesem și elev și unde am realizat performanțe sportive deosebite cu copiii. Erau momente frumoase din viața mea. În anul 1975, Comitetul Internațional Olimpic a decretat ziua de 23 iunie ca zi internațională olimpică. Din 1984, această zi se sărbătorește într-un mod special cu o ceremonie de aprindere a flăcării olimpice, cu concursuri de alergare, probe artistice, dans și euritmie, sub devizele: Învinge-te pe tine însuți și Bucurie în duhul păcii.

Huiu Elena

Funcționar primărie

Huiu Elena

Funcționar primărie


Sunt din Șirnea, de ocupație referent principal la registrul agricol la primăria Fundata și acasă cu gospădăria. Am trei copii, trei băieți. În Șirnea este esențială gospodăria. Este muncă multă, mai greu. O zonă frumoasă dar cu multă muncă. Muncim tot timpul anului: din primăvară până primăvara următoare. Când venim de la oraș venim obosiți, mai obosiți decât atunci când muncim. Mai bine muncim aici decât să mergem la oraș. La oraș când vii de la serviciu închizi ușa și gata; poate mai ieși la cumpărături sau la plimbare. Dar aici vii din nou la muncă: trebuie să dai de mâncare la animale, să mulgi vacile și altele.

Idor Antonio

Elev clasa a IV-a

Idor Antonio

Elev clasa a IV-a


Îmi place la Șirnea, îmi plac activitățile de la muzeu. Părinții se ocupă cu vacile. Eu am grijă de fratele meu mai mic și, din când în când, mă mai iau părinții la muncă. Până la școală fac o oră pe jos; cu bicicleta fac mai puțin. Iarna este greu, dar vara nu. Aș vrea să stau acasă să-mi ajut părinții. Mi-ar plăcea să merg la școala de șoferi.

Idor Ioan

Muncitor școala din Șirnea

Idor Ioan

Muncitor școala din Șirnea


Sunt născut la Șirnea, părinții sunt șirneni și dânșii, am făcut școala la Șirnea, opt clase. Apoi am mers la Brașov, la Steagul Roșu și am făcut completare până la zece clase și m-am angajat ca ucenic. Am făcut calificare ca strungar dar nu mi-a prea plăcut statul la fabrică. Am plecat ca ajutor de ospătar la O.N.T. și de acolo la un depozit de textile-încălțăminte și de acolo am plecat ca militar. Am făcut școala de șoferi 6 luni de zile, am luat permisul apoi am fost dus la Canalul Dunăre – Mare Neagră, un an de zile. La întoarcere m-am angajat ca șofer la I.J.T.L. Brașov, azi R.A.T. A trebuit să revin la Șirnea unde m-am agajat la o remiză de pompieri de unde am intrat și în șomaj. După divorț am rămas singur cu gospodăria și cărăușia cu calul prin sat, pe la oameni, la ce este necesar. Din 2004 sunt angajat ca auxiliar la Școala din Șirnea. Sunt și astăzi aici, ajut pe la săteni cu ce pot și eu: mă duc le tai un porc, un vițel, o oaie, mai potcovesc un cal, așa ce pot și eu să fac Am rămas foarte puțini. Nu mai avem cu cine a ne ajuta, cu cine lucra și ne descurcăm mai greu dar cu speranța la Dumnezeu le trecem pe toate.

Mărculescu Angela

Profesor universitar

Mărculescu Angela

Profesor universitar


De la Șirnea am învățat să iubesc lucrurile frumoase și natura. Încurajată de părinții mei și cu multă dorință de cunoaștere am făcut liceul la Brașov apoi Facultatea de Chimie la București. Am avut o istorie frumoasă în drumul meu profesional și științific. Acum sunt profesor la Facultatea de Alimentație și Turism a Universității Transilvania din Brașov. De Șirnea mă leagă totul, dintotdeauna. În momentele de nevoie de umplere a energiilor sufletești vin acasă și efectiv simt că-mi încarc bateriile. Când eram studentă, în perioada sesiunilor, veneam la Șirnea, îmi luam siropul de brad pe care mi-l pregătea Mămica și mă rostogoleam prin iarbă. Prindeam putere! În anul 2001 am înființat o societate de etno-farmacologie completată și de un simpozion care, în acest an, se va desfășura la Șirnea. Am ales ziua de Sânziene, 23 iunie, ziua în care deschiderea plantelor către cosmos este maximă, când are loc această îmbrățișare a naturii cu cosmosul. Șirnea este recunoscută pentru plantele sale medicinale și aromatice. Așa am învățat de la TATA: să trăim pasiunea pentru viață și pentru lucrurile care trebuie să rămână, să dăinuie.

Pâtea Marian Florin

Primar comuna Fundata

Pâtea Marian Florin

Primar comuna Fundata


Prima amintire legată de Șirnea este o participare la un concurs de ski fond prin anii '87-'88. Era sărbătoarea Iarna la Șirnea. Șirnea era pepiniera sportivilor de performanță. O altă amintire legată de Șirnea este din anul 1999 când am participat la renovarea acoperișului muzeului de aici. Oamenii din Șirnea sunt deosebiți: gospodari, proprietari de pensiuni, oameni sinceri și atașabili. Mi-aș dori să se renunțe la tehnică. Modernizarea ne afectează. Peste 20 de ani mi-aș dori ca satul Șirnea să arate tot așa: să-i păstrăm specificul. Important este să ai comunitatea lângă tine.

Poponeci Ion

Consilier local

Poponeci Ion

Consilier local


Locuiesc în satul Șirnea din anul 1987. Am fost pădurar, 28 de ani, un bun silvicultor. Am căutat să răspund doleanțelor sătenilor fără a încălca legea. Am contribuit în mare măsură la aprovizionarea cu lemne a acestor localnici din Șirnea; au fost și sunt oamenii deosebiți cu o înțelepciune deosebită. Acum sunt consilier în cadrul Primăriei Fundata, la al IV-lea mandat. Încă de la primul mandat am considerat că unele dintre propunerile celor din Șirnea aș putea să le duc la îndeplinire pentru binele și frumusețea acestui sat. Am căutat, chiar dacă mă aflam în opoziție, ca tot ceea ce se realizează să fie spre binele acestor cetățeni și al meu personal, ca locuitor al acestui sat.

Scorțea Ionel Eduard

Preot

Scorțea Ionel Eduard

Preot


Sunt profesor de religie și franceză la școala din Șirnea. În rest mă ocup cu păstorirea credincioșilor din această parohie de aproximativ doi ani de zile. Chiar dacă locuiesc în zone izolate, cei din Șirnea, au dragoste de Dumnezeu și cât le permite timpul și puterile încearcă să vină la Sf. Biserică. Oamenii sunt calzi și foarte primitori. Se bucură atunci când le calci pragul, când îți faci timp să vorbești cu ei câteva minute, să le asculți durerile, necazurile, frământările. Marea lor durere este singurătatea. În sat au rămas bătrânii care nu și-au lăsat vatra, animalele și se chinuie din greu cu ale lor.

Terciu Corina

Elevă clasa a VII-a

Terciu Corina

Elevă clasa a VII-a


La Șirnea îmi place că se păstrează tradițiile și că e un loc frumos. Se văd munții și e liniște. Oamenii din Șirnea sunt harnici, gospodari, frumoși, cu suflet. Nu stau niciodată locului. Am mai multe costume populare pe care le-am primit de la bunica ori s-au păstrat în familie. Pentru viitorul meu aș vrea să plec din sat dar sigur m-aș mai întoarce. Vreau să mă duc la școala de poliție. Am laptop dar se pune praful pe el. Îl deschid foarte rar, poate doar când am un CD să ascult muzică sau să mă uit la un film. În rest nu-l prea deschid.

Terciu Elena

Producător - comerciant

Terciu Elena

Producător - comerciant


Locuiesc în Șirnea de 20 de ani. Sunt căsătorită aici. Copilul meu a urmat școala generală din Șirnea. Aici am trăit și cu bune și cu rele. Dimineața și seara este multă forfotă la noi. Mă trezesc la ora 6-6.30 uneori și mai devreme. În fiecare dimineață am program: muls, închegăm, facem brânză. La prânz ne mai odihnim. Seara din nou mâncare la animale. Am obosit dar... obosim azi și mâine o luăm de la capăt și tot așa în fiecare zi.

Țeposu Viciu

Poștaș - Președinte Obștea Pleașa

Țeposu Viciu

Poștaș - Președinte Obștea Pleașa


Eu sunt din Șirnea. Am fost gospodar: am avut vaci, oi, cai. Am fost președinte al Obștii Pleașa 25 de ani și în serviciu la poștă 32 de ani. Mergeam călare Bran – Șirnea – Peștera – Măgura. După ce am ieșit la pensie, în anul 1989, am devenit tâmplar, întrucât cunoșteam această meserie. Am trăit viața așa până acum 3 ani. Nu credeam niciodată că voi ajunge la vârsta asta. M-a ținut Dumnezeu. Nu mai este lume aici, nu mai ai cu cine vorbi... s-a distrus satul. Acum ne așteptăm soarta fiecare.

Ungurean Constantin

Muncitor constructor

Ungurean Constantin

Muncitor constructor


Sunt șirnean get beget. Sunt căsătorit și locuiesc în Șirnea. M-am profilat pe activități legate de construcții. Sunt prezent în viața satului și încerc să fiu de folos întregii comunități.

Vidrighinescu Mihaela

Localnic

Vidrighinescu Mihaela

Localnic


Ne place foarte mult aici. Sărbătorile le facem tot aici. Viața în Șirnea este tihnită, liniștită, nu te interesează cât e ceasul. Viața în Șirnea e ca un medicament bun pentru mine. Trebuie să fii al locului, al pământului ca să știi ce să faci. Ne-am potrivit bine locului și eu și soțul meu. Straturile noastre din grădină sunt la linie. Defect de profesie. Am fost proiectantă.

Voinescu Ioan

Învățător

Voinescu Ioan

Învățător


Aici a fost școală profesională pe lângă biserica ortodoxă. Comunitatea sprijinea școala, cu lemne, material didactic, cu fel de fel de mobilier, donații. Se făcea chetă pentru a plăti învățătorul. Începi să încerci deznădejdea aceasta, că satul e îmbătrânit, că tineretul a plecat. Dădeam vina pe comuniști că au industrializat orașul și că oamenii de la sat au plecat acolo dar, după revoluție, a fost și mai rău. În sat erau multe femei, artiste populare: una lucra la gherghef, alta la război, în croșetat, lucra la lână țoale de lână, țărici, altele coseau. Era o tradiție ca fata din casă – la șezători, la clăci – să știe să coasă, să înceapă un model, să urzească, să țeasă. Și băieții la fel. Noi ne străduim să păstrăm tradițiile. Eu sunt mândru când mă îmbrac în costum popular. Mie nu-mi este rușine. Când mă îmbrac în costum popular mă disting față de ceilalți. Sunt altfel.

Voinescu Mărioara

Meșter popular

Voinescu Mărioara

Meșter popular


De la soacră-mea am învățat să cos costume populare. Prima dată nu mi-a plăcut. Eram ocupată cu definitivatul, grade în învățământ, nici nu mă uitam la astea. După ce a murit m-a cuprins nostalgia. Ce rău îmi părea că nu am învățat. Îmi rămăsese de la ea niște tipare. Zic: hai să mă apuc; era vara lui 2004. Pe voal am început. Până seara am reușit să fac două floricele și două frunzulițe. M-am bucurat: îmi iese. Atunci eram mai tânără. Totul cere multă migală. Numai noaptea lucrez. Noi am ținut la tradiție; am crescut în cultul tradițiilor: mama mea, mama soțului meu au țesut, au cusut și au îmbrăcat casa de covoare, carpete, șervete. La Liceul pedagogic, unde am învățat, se punea accent pe îndeletnicirile practice: să lucrezi de mână pentru a-ți face zestre ca material didactic – coșulețe, colaje cu anotimpurile – și nota de la final o luai pe aceeastă zestre. Le-am prețuit pentru că le-am trăit, le-am simțit. I-am învățat pe copii să împletească frumosul cu binele și cu adevărul. Când s-or duce astea altele nu mai vin în loc. Se pierde tradiția. Costumele populare vechi ne atestă ca popor pe aceste meleaguri.

Despre proiect

Proiectul cultural „MUZEUL DIN ȘCOALĂ – proiect de valorificare a colecției «Nicolae Frunteș» și a moștenirii culturale comunitare din Șirnea” este realizat de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov și împreună cu partenerii Primăria Fundata, Asociația PRO-ȘIRNEA și Școala Gimnazială Fundata. Proiectul cultural este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, fiind implementat în perioada aprilie-iulie 2018.
Prin intermediul acestui proiect se propune valorificarea în scop turistic-social a moștenirii culturale reprezentate de colecția „Nicolae Frunteș” din Șirnea.
Muzeul Etnografic, Olimpic și de Artă Contemporană „Nicolae Frunteș” din Șirnea a fost deschis neîntrerupt publicului vizitator din 1966, de la înființare, până în mai 2017. Din acel moment, ca urmare a implementării proiectului cultural „Colecția Nicolae Frunteș din Șirnea – un model sustenabil de protejare a patrimoniului”, toate bunurile culturale au fost depozitate în trei săli de clasă ale Școlii Gimnaziale din Șirnea. Proiectul cultural co-finanțat de A.F.C.N. a vizat activități de conservare preventivă și activă asupra bunurilor culturale, evidența și inventarierea a 664 bunuri culturale (din care 488 piese etnografice).

Nevoia reală care a stat la baza inițierii acestui proiect este faptul că cele 664 bunuri culturale aparținând colecției muzeului se află depozitate în școală pe o perioadă neprecizată, determinată de starea dramatică în care se prezintă clădirea Muzeului Etnografic, Olimpic și de Artă Contemporană „Nicolae Frunteș” din Șirnea. Clădirea care adăpostea muzeul se află într-o puternică stare de degradare fapt ce impune cu celeritate renovarea spațiului ce nu respectă condiții minime de funcționare (fluctuații mari de temperatură, lipsa energiei termice, lipsa grupului sanitar ș.a)

În perioada 7-10 mai 2018 s-a realizat o amplă activitate de cercetare-documentare a patrimoniului, respectiv a memoriei comunității locale din Șirnea. Echipa din teren a realizat fotografii ale localnicilor ce vor putea fi admirate începând cu 30 iunie 2018, în cadrul expoziției organizată în Școala Gimnazială din Șirnea. Tot în această perioadă au fost realizate o serie de interviuri cu oamenii locului, astfel încât vizitatorii expoziției să poată afla mai multe informații despre valorile comunitare din Șirnea.

În acest context, am dorit, pe de o parte, să salvăm cât mai mult din memoria și moștenirea culturală ale zonei și, pe de altă parte, să contribuim la diversificarea și îmbunătățirea calității ofertei cultural-turistice prin oferirea turiștilor, dar și localnicilor, a unui spațiu în care aceștia să poată admira obiecte și imagini vechi, mărturii ale unui trecut care a făcut renumele comunităților din zona Fundatei. Proiectul propune realizarea unei noi amenajări muzeale pentru valorificarea patrimoniului din colecția „Nicolae Frunteș” din Șirnea, județul Brașov. Conceptul expozițional își propune valorificarea istoriei și culturii locale prin îmbinarea colecției de bunuri culturale de etnografie, istorie, memorialistică, artă contemporană și istoria mișcării olimpice locale cu povestea unor locuitori din comunitate, reprezentativi pentru anul 2018. Expoziția realizată în cadrul Școlii Gimnaziale din Șirnea va cuprinde bunuri culturale de patrimoniu reprezentative pentru istoria, tradiția și meșteșugurile casnice specifice zonei (488 piese), vechiul iconostas al Bisericii ortodoxe „Sf. Ioan Botezătorul” din Șirnea, bunuri culturale care ilustrează preocupările pentru arta contemporană (73 piese) și valorile olimpismului; un spațiu multifuncțional specific unui muzeu, respectiv un depozit „vizitabil” de bunuri culturale care nu vor fi expuse în sălile de expoziție temporară și un birou pentru evidența și gestiunea patrimoniului.

Cu implicarea și participarea a 30 de copii din zona Șirnea-Fundata, 200 membri adulți ai comunității din Șirnea, în proiect se derulează activități și evenimente de punere în valoare a moștenii culturale a zonei: ateliere educaționale, activități culturale și de informare. Nu în cele din urmă, în anul Centenarului, va fi readus în conștiința publică un moment important al Primului Război Mondial, faptul că Fundata a fost prima localitate eliberată de armata română la intrarea în Transilvania și tot aici s-au înregistrat primele victime din rândul soldaților români.
La terminarea proiectului putem spune că zona turistică Fundata și satul Șirnea sunt mai bogate, iar turiștii au un motiv suplimentar pentru vizite și pentru petrecerea timpului liber. Această intervenție proactivă a echipei de proiect va completa oferta cultural-turistică locală actuală cu un muzeu nou, modern și de calitate.

Sâmbătă, 30 iunie 2018, la Școala Gimnazială din Șirnea, va avea loc deschiderea expoziției temporare din cadrul Muzeului Etnografic, Olimpic și de Artă Contemporană „Nicolae Frunteș” din Șirnea.

Echipa interdisciplinară care a participat la activitățile de conservare și valorificare expozițională a fost formată din:

Curator: dr. Valer Rus
Manager proiecte: Cristina Seitz
Asistent manager: Lorena Domocos (2018), Marinela Loredana Barna (2017)
Conservare preventivă și activă, evidență informatizată, amenajări expoziționale: Georgiana Gămălie, Lorena Domocos, Marinela Loredana Barna, Ovidiu-Constantin Savu, Cristina Seitz, Teodor-Ṣtefan Boroș, Marius Florin Streza, dr. Valer Rus, Radu Frunteș, Ioana Alina Borcan, Daniel Adrian Roșca.
Documentarist: Bianca Luminița Micu
Responsabil promovare: dr. Pîrvu Ionică
Responsabil financiar: Tatiana Gheorghe
Artist meșteșugar: Daniel Adrian Roșca
Grafician: Remus Curte
Fotografii: Vasile Siladi, dr. Pîrvu Ionică
Filmări: Vasile Siladi, dr. Valer Rus
Muzică: Radu Frunteș
Texte: Radu Frunteș, dr. Valer Rus, Teodor-Ṣtefan Boroș
Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”

Programul muzeului

Așteptăm cu drag vizita dumneavoastră

Muzeul Etnografic, Olimpic și de Artă Contemporană ”Nicolae Frunteș” Șirnea este deschis vizitatorilor la cerere.

Programări la telefon: 0740123224, Radu Frunteș, curator muzeu.

Un proiect susținut de:

Contact

Muzeul Etnografic, Olimpic și de Artă Contemporană

„Nicolae Frunteș”

Șirnea

Adresa: sat Șirnea, comuna Fundata, județul Brașov

Telefon: 0740123224

Cum ajungi?